DELA

Ny turistsatsning på Svinö

Femton nya stugor och servicebyggnader – och kanske en allmän badstrand.

Det är markägarnas önskan med ändrade detaljplaner för flera fastigheter i Svinö by i Lumparland.
Förra månaden behandlade Lemlands och Lumparlands gemensamma byggnadstekniska nämnd anhållan om detaljplaneändring från markägarna Mikael, Sture och Benita Andersson. Det aktuella området är omkring 31 hektar stort och ligger på östra sidan av Svinövägen, cirka 400 meter söder om korsningen Långnäsvägen-Svinövägen.

Markägarna vill bland annat få möjlighet att bygga flera fritidshus och uthyrningsstugor och också bygga en större stuga/samlingshus. De vill skapa cirka femton nya byggplatser för uthyrningsstugorna jämte servicebyggnader på två av fastigheterna.

Nämnden beslöt förorda arkitekt Michael Donalds till planläggare.

Kommunstyrelsen i Lumparland godkände detaljplaneändringen efter att ha hört Mikael Anderssons presentation. Byggnadstekniska nämnden ska så småningom ta ställning till vilken exploatering som kan anses vara hållbar. (ao)