DELA

Ny sjökabel får inte skada vrak

En fiberoptisk sjökabel för telekommunikation mellan Stockholm och Helsingfors ska passera åländska vatten.

Landskapsregeringen vill ha säkerställt att inte fredade skeppsvrak skadas.
Det privata Stockholmsbaserade företaget Eastern Light planerar två helt nya sjökabelsystem i Östersjön – en ny fiberoptisk sjökabel mellan Sverige (Stockholm) och Finland (Helsingfors och Kotka), och ett sjökabelsystem mellan Helsingfors och norra Tyskland (Rostock och Berlin).

Eftersom Åland berörs har Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland begärt ett utlåtande från landskapsregeringen, som framhåller att den åländska lagstiftningen gäller för dragningen av sjökabeln på åländskt vatten.

– Bland annat har Åland en egen miljöskyddslag, vattenlag, naturvårdslag och miljö- konsekvensbedömningslag samt fornminneslag och lag om skydd av det maritima kulturarvet.

”Med maritimt kulturarv avses vrak av farkost som sjunkit för mer än 100 år sedan eller annan över 100 år gammalt kulturellt bevarandevärd lämning under vatten eller lämningar som uppenbarligen härstammar från sådana.” sägs i utlåtandet.

Det finns ett flertal kända fredade vrakobjekt på det aktuella området. Men landskapsregeringen anser att det också behövs en arkeologisk utredning för att kartlägga evetuella andra skyddsvärda vrak eller andra lämningar.