DELA

Ny sjöfartsstrejk på gång

Finlands maskinbefälsförbund varslar om strejk med start den 9 mars, skriver SPT. Strejken skulle påverka hela handelssjöfarten och isbrytarna. Till handelstrafiken hör också kryssnings- och passagerarfartygen.

– Strejken berör all trafik utom de nationella vägtrafikfärjorna, säger Robert Nyman, verksamhetsledare för förbundet, till Nya Åland.

Maskinbefälsförbundet motsätter sig att höja den tillåtna andelen utländsk arbetskraft på finskflaggade fartyg, som Rederierna i Finland föreslagit.

Finlands sjömansunion har redan tidigare varslat om strejk som är planerad att börja den 1 mars.

Läs mer i lördagens e-Nyan!