DELA

Ny självstyrelselag närmar sig

Gunnar Jansson, vice ordförande i Ålandskommitténs presidium som hade möte i torsdags, hoppas att kommittén kommer vidare med självstyrelselagstiftningen på nästa möte som hålls den 27 oktober.

– Jag har de förväntningarna att vi kommer så långt som det bara är möjligt med paragraferna. Vi har en hyfsat komplett text, nu är det upp till kommitténs medlemmar att säga sitt, säger Jansson.

Nya Åland rapporterade för en vecka sedan om att ekonomiska frågor delar kommittén, då kunde man inte enas om hur lagparagraferna skulle skrivas. De ekonomiska frågorna tas inte upp på nästa möte, ekonomin lyfts troligtvis tillbaka på agendan i december.

– Att vi inte tar upp de ekonomiska frågorna bestämdes redan på det förra mötet, säger Jansson. (jo)