DELA
Foto: Erkki Santamala

Ny satsning på ungdomar

Mariehamns stad vill anställa två sommarungdomsledare på försök i juli.

Ledarnas uppgift skulle bland annat vara att arrangera aktiviteter utomhus eller i Uncan, göra stadsvandringar på fredagskvällar och leda Folkhälsans ungdomsläger på Gregersö.

Kostnaden uppskattas till cirka 8 700 euro och skulle ingå i det anslag på 20 000 euro som staden har reserverat för nämndöverskridande ungdomsprojekt. (tt-s)