DELA
Foto: Erkki SantamalaOLÖST FRÅGA Marieparks byggnader och tomt i Västra hamnen i Mariehamn är ett gissel både för anläggningens ägare och för Mariehamns stad. Nu vill stadsfullmäktige hitta en lösning.

Ny runda om Mariepark – igen

Lös problemet.

Det är budskapet från stadsfullmäktige som skickar ärendet Mariepark tillbaka för ny beredning.
Mariepark-tomten ägs av staden och arrenderas fram till 2027 av Dennis Janssons bolag Mariepark, ab. Entrebyggnaden ägs av bolaget.

Jansson har, som Nya Åland tidigare berättat, anhållit att staden dels skall köpa entrebyggnaden, dels lösa hans bolag från markarrende.

Stadsstyrelsen sade nyligen enhälligt nej, bland annat med motiveringen att det begärda priset 863 000 är alltför högt och att staden inte har behov av varken byggnaden eller området.

I fullmäktige i tisdags visade det sig att staden överhuvudtaget inte har förhandlat om entrebyggnadens pris med Dennis Jansson sedan man kom överens om en oberoende värdering av fastigheten.

Det gillar inte fullmäktiges ledamöter och inte heller det faktum att man ännu inte börjat planera området. Fullmäktige gav nämligen 2014 stadsledningen i uppdrag att börja planera för bostäder i området.

– Den här beredningen innehåller ingenting om hur området kan utvecklas, konstaterade Peter Enberg (MSÅ) i tisdags.

– Vi har ett moraliskt ansvar för att lösa det här, sade partikollegan Roger Jansson.

– Nu skall den här frågan lösas en gång för alla, sade Barbro Sundback (S).

Läs mer i papperstidningen!