DELA
Foto: Rasmus Olin

Ny runda om idrottsarenor

Huruvida fotbollen och friidrotten får åtskilda arenor i Mariehamn är långt ifrån avgjort.

Stadsstyrelsen beslöt i går att återremittera ärendet tillbaka till kultur- och fritidsnämnden.
Mariehamns stads kultur- och fritidsnämnd har tagit ställning för att separera stadens friidrotts- och fotbollsfaciliteter genom att föreslå en investering i en uppvärmd konstgräsplan på WHA och en ny friidrottsarena vid Ytternäs sportfält. I går togs ärendet upp på stadstyrelsens möte.

– Vi beslöt att återremittera ärendet till kultur- och fritidsnämnden. Det är rimligt att det finns underlag med jämförelsematerial för de olika alternativen innan man fattar ett beslut, säger stadstyrelseordförande Petri Carlsson (MSÅ).

Stadstyrelsen vill att underlag för kostnaderna inklusive driftskostnader för en fortsatt samlokalisering av friidrotten och fotbollen på WHA tas fram. Dessutom ska de faktiska möjligheterna för extern finansiering för de båda alternativen utredas.

Läs mer i fredagens Nya Åland!