DELA
Foto: Madelen Holmström

Ny runda om Gölbyplanen

Sista ordet om detaljplanen för fastigheten Borgs i Gölby by i Jomala har inte sagts. Kommunstyrelsen i Jomala beslöt på sitt möte i måndags att föra frågan vidare till högsta förvaltningsdomstolen.

Hösten 2012 anhöll en fastighetsägare i Gölby om att fä detaljplanera för småindustriverksamhet. Anhållan godkändes men planen har stött på patrull, bland annat i form av bristfälliga utredningar. Tre besvär lämnades in till Ålands förvaltningsdomstol som för några veckor sedan upphävde kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen.

Det godtar alltså inte Jomalastyrelsen som nu tar ärendet till nästa nivå.

Beslutet krävde omröstning. Ledamot Carina Aaltonen (S) ansåg att man inte skulle besvära sig utan göra de utredningar som krävs för detaljplanen. Hon fick dock bara stöd av Peggy Eriksson (Åf).