DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ny runda i Geta för folkomröstning

Medborgarinitiativet i Geta för en folkomröstning om en sammanslagning med Finström och Sund återremitteras till kommunstyrelsen av ett enigt fullmäktige.

Förslaget lades av fullmäktigemedlemmen Anders Jansson med understöd av Gunnel Henriksson.

Kommunstyrelsen ansåg att det hade räckt med hörandet av allmänheten gällande avtalsförslaget till samgång mellan de tre kommunerna.

– På något sätt schabblades medborgarinitiativet bort i styrelsens behandling. Man hade en omröstning om en helt annan sak, om det skulle göras en opinionsundersökning eller inte, säger Anders Jansson.

– Så jag vill ge medborgarinitiativet en ny chans i styrelsen. Trettiofem Getabor hade gjort sig besväret att underteckna det.