DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ny runda för kyrkoherdetjänst

Kyrkoherdetjänsten i Mariehamns församling har förklarats ledig att sökas igen. Ansökningstiden går ut den 9 mars och alla sökanden kallas till intervju i domkapitlet.

Tjänsteförordnande har utfärdats åt tf kyrkoherden Peter Karlsson i Ålands södra skärgårdsförsamling till kyrkoherdetjänsten i samma församling från den 1 februari.