DELA
Foto: Titte Törnroth-Sarkkinen

Ny reform hotar landskapsfogden

Riket vill rationalisera bort Ålands landskapsfogdeämbete.

Landskapsregeringen protesterar.
Reformivern i riket har nu nått utsökningsverksamheten i Finland. I ett nytt lagförslag föreslår man att de nuvarande 22 utsökningsverken i landet och riksfogdeämbetet sammanslås till en enda myndighet: Utsökningsmyndigheten. I och med det förlorar landskapsfogdeämbetet på Åland sin ställning som ett självständigt ämbetsverk.

Landskapsregeringen gillar inte förslaget. I ett utlåtande till riksfogdeämbetet betonar landskapet att de åländska utsökningsärendena ska skötas på Åland för att trygga fortsatt service.

– Utsökningsverksamheten är ju rikets behörighet men vi vill poängtera att vi vill att man respekterar självstyrelselagen och det svenska språket och framför allt invånarna på Åland, säger minister Tony Asumaa (Lib).