DELA
Foto: Pressbild

Ny räddningsplan för Pixnekliniken

Ett nytt kapitel inleds i historien om Pixneklinikens öde.

Nu föreslås Malax bli värdkommun från och med augusti månad i samband med att Kårkulla samkommun lägger ner missbrukarkliniken sista juni, skriver Svenska Yle på sin hemsida.
Förslaget, som beretts till stadsstyrelsen i Malax, är ett försök att upprätthålla klinikens verksamhet tills landskapsreformen är klar och social- och hälsovården överförs till landskapet Österbotten.

Då Kårkulla redan i fjol beslutade att avveckla missbrukarvården på Pixne kommer det inte att handla om ett regelrätt övertagande, utan Malax kommun kommer i stället att starta upp verksamheten på nytt från och med 1 augusti. Tanken är att de tvåspråkiga kommunerna i Österbotten ska ges möjlighet att ansluta sig till ett samarbetsavtal kring missbrukarvården på Pixne. Arrangemanget skulle i så fall bygga på ett värdkommunavtal och en direktion för att på så sätt ge samarbetskommunerna insyn.

Budgeten, som landar på cirka 560 000 euro, baserar sig enligt Svenska Yle på klinikens nuvarande personalstyrka plus ytterligare en tjänst.

Pixnekliniken är den enda missbrukarkliniken i landet som erbjuder vård på svenska och tar emot mellan 100 och 150 klienter per år. Cirka tio procent av dem kommer från Åland.