DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ny protest mot Vårdös status

”Ett demokratisk klavertramp av ej tidigare skådat slag”.

Oppositionen är inte nådig över att majoriteten i finans- och näringsutskottet stöder regeringen i frågan om Vårdö och skärgårdstrafiken.
Efter landskapsregeringen beslut att ändra Vårdös status som skärgårdskommun vad trafiken beträffar lämnade lagtingsman Mikael Lindholm (C) med flera in en motion i lagtinget om att Vårdö också i fortsättningen ska ha exakt samma rättigheter som resten av skärgårdskommunerna.

Motionen har nu behandlats i finans- och näringsutskottet som konstaterar att Vårdös status som skärgårdskommun inte har ändrats, bara avgifterna på färjorna. Utskottet föreslår att lagtinget förkastar motionen.

Det är inte ett enigt utskott. Veronica Thörnroos (C), Lars Häggblom (Ob) och Stephan Toivonen (Åld) reserverar sig mot beslutet som de beskriver ”ett demokratisk klavertramp av ej tidigare skådat slag”.

– Beslutet föregicks utan någon som helst dialog med berörda trots att det finns flera formaliserade kanaler och forum för dialog och erfarenhetsutbyte. Någon direkt information till de närmast berörda, det vill säga Vårdöborna utgick inte. Istället fick de läsa om beslutet i lokala media. Landskapsregeringens korta framförhållning från beslut till verkställighet, det vill säga 2,5 vecka, visar att beredningsprocessen och analysen varit bristfällig, skriver de tre lagtingsledamöterna.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!