DELA

Ny organisation i staden lönsam

Efter att Mariehamn för ett par år sedan gick in för att samla all kost-, städ- och vaktmästeripersonal centralt har verksamheten effektiviserats med en kostnadsinbesparing på närmare 10 procent.

Det visar den utvärdering av omorganisationen som gjorts med anledning av en motion med fullmäktigeledamot Christian Nordas (Lib) som första undertecknare.

I motionen ställs bland annat också frågan vad personalen tycker om det nya systemet. I svaret hänvisas till en medarbetarenkät från i våras där 80 procent tycker att arbetet känns mycket eller ganska meningsfullt och lika stor procent ser fram emot att gå till jobbet. (tt-s)