DELA
Foto: Nya Åland 15 september.

Ny omröstning om markköp i Lemland

Tre ledamöter röstade för ytterligare en återremiss men fyra röstade för försäljning av markområdet i Kajtovik.

Så gick det när kommunstyrelsen i Lemland behandlade frågan om markköp i tisdags.
Nya Åland berättade i måndags om Caroline Andersons anhållan om att få köpa ett markområde av kommunen i Norrby för att bygga en ridanläggning. Markfrågan splittrar politikerna och ärendet har redan återremitterats en gång av fullmäktige.

När kommunstyrelsen tog sig an frågan igen i tisdags fanns de handlingar som fullmäktige begärt på bordet – tidsplan och finansieringsplan. Men inför mötet hade kommundirektören föreslagit ytterligare en återremiss. Ordförande Danne Sundman fick understöd för sitt förslag som gick ut på att kommunfullmäktige beslutar att sälja markområdet för 95 000 euro till Caroline Anderson och hennes man.

Omröstningen slutade 4-3 där Danne Sundman, Marc Söderholm, Conny Rosenberg och Susanne Fagerström vill att fullmäktige går in för att sälja marken. De tre ledamöter som röstade för kommundirektörens förslag om återremiss var Anna Janson, Cita Nylund och Henrik Olofsson.

En person som bor 400-500 meter från den planerade anläggningen har uttryckt sin oro för en ridanläggning i närheten eftersom hon lider av svår hästallergi. Danne Sundman förstår hennes oro.

– Det är något som måste hanteras när ägarna beviljas bygglov.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!