DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ny omgång om hotade AT-läkare

Nya Åland skrev nyligen att det nya EU-direktivet om yrkeskvalifikationer begränsar läkarnas allmänna tjänstgöring (AT) på Åland. Enligt svenska socialstyrelsen innebär direktivet att läkarna från och med nu bara får tjänstgöra högst nio månader i ett annat land.

Förändringen slår hårt mot ÅHS som under många år tagit emot AT-läkare från Sverige för 19 månaders tjänstgöring men också mot Sverige som har tagit emot de extra platserna med tacksamhet. Just nu finns nio AT-läkare på sjukhuset i Mariehamn.

Då nyheten nådde Europaparlamentariker Nils Torvalds kontor i Bryssel höjde man på ögonbrynen.

– Vi blev mycket förvånade eftersom målet med direktivet är att förenkla yrkesutövning över gränserna, säger specialmedarbetare Anton Nilsson.

Torvalds har nu informerat EU-kommissionen om de följder tolkningen av direktivet får både för Åland och för Sverige och han har ställt två frågor.

Han undrar för det första om kommissionen håller med om att syftet med direktivet är att underlätta gränsöverskridande tjänstgöring och inte försvåra och för det andra om det finns något i direktivet som tvingar ett medlemsland att tidsbegränsa en tjänstgöring.

Kommissionen ska enligt regelverket svara inom sex veckor.

– Eftersom det här problemet borde få en lösning så fort som möjligt har Torvalds också skickat ett brev till Sveriges EU-ambassadör Anders Ahnlid.

Ahnlid har fått bakgrundsinformation om det svensk-åländska AT-avtalet och situationen vid ÅHS, om socialstyrelsens tolkning av direktiven och om de två skriftliga frågorna till kommissionen.