DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>RÄTT FLYKTINGBOENDE Kykorherden hade inte rätt att låta flyktingarna bo på Lemböte, menar en mariehamnare.

Ny omgång om flyktingar

Besväret mot kyrkoherde Jan-Erik Karlströms beslut år 2015 att låta flyktingar övernatta på Lemböte lägergård behandlas nu i högsta förvaltningsdomstolen som bett om en förklaring av kyrkorådet.

– Vi upprepar samma sak som vi redan sagt en gång till förvaltningsdomstolen, det vill säga att ingen gjorde något fel och att vi tillämpade direktiven i kyrkostyrelsens cirkulär om flyktingar, säger kyrkorådets vice ordförande Nina Lindfors. (tt-s)