DELA

Ny nämnd för konsumenttvister

Landskapsregeringen har utsett konsumenttvistenämndens medlemmar för de kommande två åren. Jur. kand. Jörgen Lundqvist blir ordförande för nämnden medan de andra platserna upptas av vicehäradshövding Jan-Mikael Huhtala, jurist Robert Sundström, projektledare Therese Ling och Centerns partisekreterare Jenny Schuhmeister.

Konsumenttvistenämnden, som tidigare kallades konsumentklagonämnden, är ett oavhängigt och opartiskt rättsskyddsorgan som behandlar konsumenttvister. Nämnden ger rekommendationer i frågor som bland annat gäller tvister i konsument-, hyres- och bostadsköpsärenden. Nämnden kan också avge utlåtanden till domstolarna när dessa behandlar fall som hör till nämndens behörighet.

Behandlingen i nämnden är gratis och verksamheten bekostas av landskapet. (al)