DELA
Foto: Stefan Öhberg

Ny lag tryggar arbete för sjöfolk

När estniska Nordic Jetline tog över en del av driften av skärgårdstrafiken behövde de inte ta ansvar för de anställda då det bara gäller finska bolag.

Men i höst ändras lagen till att även innefatta utomfinländska förvärvare.
Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot, har själv inte varit delaktig i lagändringen, då den behandlats i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, där arbetsrättsliga frågor hamnar.

– Men jag bevakar alltid frågor om sjöfart då det där en viktig del för Åland, säger han.

Han berättar att det nya lagförslaget i lagen av sjöarbetsavtal godkändes till fullo och enhälligt i det aktuella utskottet i riksdagen.

Rederierna i Sverige och Tyskland tillämpar redan de nya bestämmelserna sedan en tid, enligt Löfström.

– Det handlar om att förenhetliga de regler som arbetstagare har i Europa och till sjöss. Tidigare har reglerna redan funnits för landanställda, nu blir det en utvidgning till att även gälla till sjöss. Sjöfolk har tidigare varit undantagna, varför vet jag inte, säger han.

Vad blir skillnaden?

– Det blir en skillnad för de anställda, som nu ska tas över av förvärvaren vid ett överförande.

Tryggas arbetssituationen för anställda?

– Det är en trygghet. Direktivet och lagändringen ökar tryggheten för de anställda.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!