DELA
Foto: Rasmus Olin

Ny lag ger polisen ökad befogenhet

Landskapsregeringen har flera projekt på gång för att stävja drogmissbruket på Åland.

En ny lag som ökar polisens befogenheter välkomnar man.
I gårdagens Nyan kartlade polisen drogsituationen på Åland. I dag berättar social- och hälsovårdsminister Wille Valve om landskapsregeringens arbete i drogbekämpningen.

Social- och hälsovårdsminister Wille Valve (MSÅ) säger att landskapsregeringens arbete görs på tre olika nivåer för att på både kort och lång sikt motverka förekomsten av narkotika på Åland: genom polisen, utbildningen och social- och hälsovården.

– Polisen har blivit jättemycket bättre på att upptäcka droger ute i samhället. De har också ett lyckat samarbete med polisen i Sydvästra Finland. Ett utökat samarbete mellan myndigheter är viktigt.

Wille Valve poängterar det viktiga arbetet som ungdomspolisen gör för att förändra attityderna till droger bland unga. Dessutom är en ny lag, som ska ge polisen ökade befogenheter för att göra tillslag vid offentliga tillställningar, just nu under behandling i riksdagen.

– Det är något som landskapsregeringen ställer sig positiv till, säger Valve.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!