DELA
Foto: Ida K Jansson

Ny lag ger bättre skydd för gästarbetare

Gästarbetare hyrs in eller anställs genom under– eller sidoentreprenörer. Anställda kan sakna försäkringar, hälsovård och inte få ut rätt lön.

– Det har funnits brister med tillsynen av utländsk arbetskraft. Nu kanske man täcker upp bristerna, säger arbetarskyddsinspektör Henning Karlsson.

Karlsson pratar om slavliknande förhållanden för utländska gästarbetare.
– Det gäller först och främst inom byggnadsbranschen, men även inom andra branscher. Utländska anställda har kunnat tjäna 500 euro i månaden, kanske ännu lägre belopp, säger han.

Problemet är en följd av att det alltid finns företag som vill ha ett arbete utfört billigt, förklarar han.

– Det är många som jobbar svart och det är på bekostnad av de utländska personerna. Men sedan förlorar också Finland skatt.

Men de nya bestämmelserna, som träder i kraft den 1 september, kan skydda arbetstagaren, samtidigt som de också kan få bukt med svarta löner. Den nya lagen om utstationerade arbetstagare har redan funnits i ett års tid, men den har inte tillämpats fullt ut ännu. Anledningen är att de viktigaste inslagen – den femte och den sjunde paragrafen – inte kommer i kraft förrän i höst.

– Tidigare har det inte funnits möjlighet till bötesbelopp, säger Henning Karlsson.

Bestämmelserna innebär att huvudmannen nu måste anmäla till arbetarskyddsmyndigheten när utstationerade arbetstagare anställs. Detta inom tio dagar efter att en gästarbetare påbörjat sin arbete. I byggbranschen blir det än hårdare tag. Då måste detta ske innan den anställde börjar arbeta inom företaget.

– Om man inte lämnar anmälan finns risken att man får ett bötesbelopp på 1 000 – 10 000 euro. I det här fallet tror jag inte att det är den anställde som får böter, utan bara arbetsgivaren.