DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ny kurs för säker skogsröjning

Kurser i att röja i stormfälld och skadad skog ordnas under våren på Åland.

Ålands Gymnasium har fått i uppdrag av Ålands landskapsregering att ordna kurser i hur man hanterar stormfälld och skadad skog. Kurserna ska ske i samråd med Ålands skogsvårdsförening.

Kursens målgrupp är skogsägare eller de som anser att de behöver både teoretisk och praktisk utbildning i att röja i stormskadad skog. Yrkesakademin i Österbotten, YA, ordnar i februari liknande kurser som redan nu är fullbokade.

– Vi har varit i kontakt med YA och de är beredda att komma hit efter att de har avslutat sina egna kurser, säger utbildningsminister Tony Asumaa (lib).

Under kursen får man lära sig om säkerhetsrisker, utrustning och hur man bearbetar den stormfällda skogen. Även avverkningstekniker och praktiska övningar inkluderas.

– Vi har inte alla kompetenser på Åland, men genom att de finns på svenska i Österbotten så är det perfekt att ta det hit.