DELA
Foto: Ida K Jansson

Ny kritik om gatuombyggnad

En ny strid har blossat upp om Mariehamns stads gatu- och trottoarentreprenader.

Enligt den entreprenör som förlorade upphandlingen har stadens tjänstemän i efterhand sagt ja till byte av plattor utan att anbud tagits in på nytt.
Ålands Schakt Ab har skrivit ett brev till stadsstyrelsen där bolaget har frågor kring upphandlingen av första etappen av Ålandsvägens ombyggnad och trottoarombyggnaderna vid Skillnadsgatan, Norragatan och Västra Esplanadgatan.

Bolaget har följt med arbetet på Ålandsvägen och vid Skillnadsgatan och säger sig ha sett att entreprenaderna ändrats från de material som föreskrevs i upphandlingen till billigare och sämre material utan att bolaget fått möjlighet att räkna på de alternativa materialen.

Ålands Schakt påpekar att det två anbud som lämnades in följde direktiven i anbudshandlingarna utan reservationer och därför förvånas man över att märka att handlingarna inte följs och att entreprenören använder sämre och billigare material än det som efterfrågades.

Ålands Schakt anser att det handlar om ett grovt fel i ett entreprenadförfarande eftersom man anser att alla entreprenörer inte har behandlats lika. Bolaget vill ha svar av staden och de ansvariga och undrar hur staden framöver kommer att hantera entreprenader.

Infrastrukturdirektör Kai Söderlund bekräftar att ändringar gjorts i entreprenaden efter att anbuden antogs.

– Det är inget ovanligt alls att det av olika orsaker finns ett behov av att göra ändringar. De ändringar som gjorts är inte av en sådan omfattning att en ny eller reviderad upphandling skulle behövas, säger han.

Läs mer i måndagens Nya Åland!