DELA

Ny hjälpgrupp för föräldrar

Nu finns en sluten grupp på Facebook ”Föräldrar till barn med osynliga funktionshinder – med eller utan diagnos”.

Här kan föräldrar med barn med olika slags diagnoser få hjälp. Det kan gälla barn med ADHD, beteendestörning, sköldkörtelrubbning, Addison syndrom, inlärningsproblem, stamning, dyslexi, utåtagerande barn, autism, allergier, ätovilja, reflux astma, ångest , infektionskänslighet och motorisk försening.

Det en sluten fb-grupp.

I gruppen kan man ventilera olika frågeställningar och problem som uppstår på grund av barnens särskilda behov och vilken hjälp som finns att få. (ka-f)