DELA

Ny grupp för landsbygden

Landskapet vill öka dialogen kring landsbygdsföretagens förhållande, jordbrukspolitiken och arbetet med en hållbar jordbrukspolitik och livsmedelsproduktion via ett forum.

Regeringen har därför tillsatt en styrgrupp med representanter för landsbygdsnäringarna. Gruppen, som liksom hela forumet leds av näringsminister vice lantrådet Camilla Gunell (S) ska bland annat fungera som rådgivare i frågor som berör utvecklingen av landsbygdsnäringarna och hållbarhetsarbetet inom livsmedelskedjan. (tt-s)