DELA

Ny fredsbok om Åland

En ny bok om demilitariseringen på Åland är släppt på ett internationellt förlag.

Bakom boken står bland andra Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark.
Boken ”Demilitarisation and International Law in Context – The Åland Islands”, en bok om Ålands demilitarisering och neutralisering, har publicerats på det internationella förlaget Routledge.

Det är Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark som skrivit boken tillsammans med två finska forskare, Saila Heinikoski och Pirjo Kleemola-Juntunen. Heinikoski är expert på europeisk integration och internationell politik medan Kleemola-Juntunen är kunnig inom de folkrättsliga reglerna till havs.

Den nya boken är drygt 100 sidor och tar upp frågor om bland annat sammanblandningen av civila och militära mål och verktyg för Åland, nya former av militära och civila samarbeten i och runt om Åland samt hur utvecklingen av ny vetenskap om teknik påverkar Ålands demilitarisering och neutralisering.

Författarna skriver också om historien bakom Ålands demilitarisering och neutralisering, och sätter dem i relation till styrande avtal och havsrätt. Havsrätt innebär bland annat vilken rätt stater har till olika havsområden.

Forskningsprojektet, som är grunden till boken, heter ”Demilitarisering i en värld av ökad militarisering”. Det har finansierats av Ålands kulturstiftelse och Konestiftelsen, och är ett samarbete mellan Ålands fredsinstitut och Arktiska centret vid Lapplands universitet i Rovaniemi.

Resultaten i boken ska diskuteras i olika sammanhang både på och utanför Åland under de kommande månaderna.