DELA
Foto: Einar Dahlén Hansson

Ny Facebookgrupp ska hjälpa Sverigeålänningar hitta varandra

Nu finns en ny Facebookgrupp vid namn ”Sverigegruppen på Åland”, på initiativ av Sveriges generalkonsul på Åland Olof Ehrenkrona, Erik Brunström, och Mats Granesäter. Den ska fungera som ett nätverk där bosatta på Åland med kopplingar till Sverige kan knyta kontakter med varandra.

Gruppen finns främst för att inflyttade till Åland från Sverige ska ha en plattform där de kan hitta varandra och dela med sig av sina erfarenheter, men även personer som har andra kopplingar eller intressen i Sverige kan gå med. Den kan även fungera för att hitta affärskontakter.

– Vi nekar ingen tillträde, men däremot kan vi utesluta folk om det skulle visa sig behövas, säger Mats Granesäter.

Det bor just nu ungefär 2 400 personer på Åland som är födda i Sverige och hälften av dem har svenskt medborgarskap, vilket är en fördubbling sedan år 2000.

– Initiativet är inte drivet från konsulatet, utan det är vi som privatpersoner som startat gruppen, säger Olof Ehrenkrona.

Gruppen är helt obunden och ska inte vara ett forum för politisk debatt.