DELA
Foto: Susanna Skogberg

Ny enkät ska ge unik kunskap om ålänningarnas hälsa

Åland deltar i år för första gången i THL:s nationella undersökning ”Hälsosamma Finland”. 2 800 slumpmässigt utvalda ålänningar får inom kort inbjudan att svara på frågorna, som handlar om hälsa, välfärd och service i bred bemärkelse.