DELA
Foto: Stefan Öhberg

Den åländska diskrimineringslagen ska uppdateras

Åland ska få en ny diskrimineringslagstiftning. Landskapsregeringen bestämde sig tidigare i veckan för att ge uppdraget om att skriva ny lagstiftning på området till till lagberedningen.
Den nu gällande diskrimineringslagen är från 2005, då även en diskrimineringsombudsman tillsattes. Enligt diskrimineringsombudsman Johanna Fogelström-Duns, som gjort det PM som ligger till grund för den nya lagstiftningen, är den åländska lagstiftningen i behov av uppdatering. Den åländska lagen är mer begränsade än motsvarande i Finland, vilket ger sämre rättssäkerhet för berörda på Åland. Som exempel i PM:ets inledning anges att åländska anställda inom offentlig sektor har olika rättsskydd beroende på om man är anställd som tjänsteman – där den åländska diskrimineringslagen tillämpas – eller som arbetstagare – då den finländska diskrimineringslagen tillämpas.

Det anses också tveksamt om den nuvarande åländska lagstiftningen uppfyller alla EU-direktiv. Ytterligare så har Åland 2016 ratificerat FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilket anses bör återspeglas i den åländska diskrimineringslagstiftningen.

Den nya lagen bör också, enligt samma PM, omfatta alla livsområden som faller under åländsk behörighet och ha en öppen lista på diskrimineringsgrunder, vilket inte är fallet i dag. I dagens lag saknas även skrivningar om främjande av likabehandling.

– Det är ett viktigt steg på vägen mot en ny diskrimineringslag. Det har tagit alldeles för länge, men nu är vi äntligen på gång. All heder åt Ålands ombudsmannamyndighet och Johanna Fogelström som fått detta viktiga och krävande arbete vidare, säger Nina Fellman (S), kansliminister i ett pressmeddelande om beslutet.