DELA
Foto: Andreas Dienert

Ny cykelled upphandlas

Nu fortsätter arbetet med ny gång- och cykelled längs landsväg 1 mellan Möckelö och Kungsö i Jomala.

Landskapsregeringen har beslutat begära in anbud för en totalentreprenad. Handlingarna ska vara inlämnade senast den andra maj och beslut om vilket som antas fattas ett par veckor senare.

Bygget av leden inleds i höst och ska vara helt klart senast den första juni nästa år. (tt-s)