DELA
Foto: Erkki Santamala

Ny chef för idrottscenter

Styrelsen för Ålands Idrottscenter Ab har bland 24 sökande valt Janna Johansson som ny verksamhetschef efter John Holmberg.
Janna har en filosofie kandidatexamen i turism, företagsekonomi samt dessutom 3 års juridikstudier och en bred erfarenhet från turism, försäljning, marknadsföring samt undervisning.

Styrelsen är övertygade om att idrottsanläggningen under Jannas ledning fortsättningsvis kommer att utvecklas, drivas funktionellt, bidra till att sport-turismens betydelse ökar samt framförallt främja folkhälsan för våra invånare, skriver styrelseordförande Roger Höglund i ett pressmeddelande.