DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>LUGNT Det är ingen trängsel i Mariehamns stadsbussar.

Ny busstur från hamnen

En förbindelsebuss mellan hamnen och bussplan sätts in de dagar som Rosella anlöper Mariehamn klockan 15.30.

Bussen avgår 15.45 och fortsätter från bussplan vidare till Vårdö. Turen har ett års försökstid och bekostas av bussbolaget.

Landskapsregeringen har också beslutat om några andra mindre ändringar i turlistorna. Bland annat dras den tidiga vardagsturen från staden till Godby in på grund av dålig beläggning. (tt-s)