DELA

Ny bas för stadsrevisorer

Stadsfullmäktige beslöt i kväll att bevilja Jack Christenbrunn befrielse från sitt uppdrag som revisor för Mariehamns stad.

Han ersätts på ordförandeposten av stadens yrkesrevisor. Andreas Holmgård.

Bert Häggblom (Ob) vill att man i ett senare skede ska diskutera om staden i framtiden borde lämna systemet med politiskt valda revisorer till förmån för att alla ska vara yrkesrevisorer, en åsikt som stöds av Centern. (tt-s