DELA
Foto: Johan Orre

Ny avgift ska rädda Guttorp

Stugägare som sysslar med fisketurism rasar.

En ny fiskevårdsavgift planeras – ett slag mot en redan försvagad näring.
En arbetsgrupp som landskapsregeringen tillsatt har tittat närmare på möjligheterna att införa en fiskevårdsavgift på Åland. Inkomsterna från avgiften skulle gå till att finansiera verksamheten vid Guttorps fiskodling i Sund, anläggningen kostar årligen landskapet cirka en halv miljon euro.

Förslaget blir offentligt först i dag men enligt vad Nya Åland erfar ska turisterna i framtiden betala för fiskevården. De summor som nämns är fem euro per dag, 15 euro i veckan och 30 euro för hela året.

”Åland är dyrt”

Då arbetsgruppen samlas till ett sista möte i dag överlämnas en skrivelse som har undertecknats av flera åländska stugägare som sysslar med fisketurism. Stugägarna är ytterst kritiska mot planerna.

– Stugägarna körs över. Förslaget kan innebära dödsstöten för fisketurismen, säger Peter Selander, stugbyägare och fiskeguide i Finström.

– Marknaden för den här branschen har försämrats under de senaste åren. Åland är dyrt, kostnaderna för fiskekort är höga och införs det ännu en avgift minskar vår redan svaga konkurrenskraft ytterligare.

Fisketuristerna kommer huvudsakligen från de baltiska länderna och från Ryssland och är mest intresserade av att dra upp gädda och abborre. Selander konstaterar att den typ av fiske är gratis i Sverige och klart billigare i Finland än på Åland. Här kan man, beroende på var man fiskar, få punga ut med upp till 80 euro under ett Ålandsbesök.

– Fiskekortet inkluderar ju dessutom redan fiskevård. Byarna använder på många ställen pengarna från korten till exempel till att plantera ut de yngel som behövs mest i just deras vatten.

– Man kan inte säga att Guttorp sysslar med fiskevård, anläggningen producerar mest öring och bara obetydliga mängder av de yngel som fisketurismen helst vill ha. Fiskevården sköts i byarna. Förslaget handlar bara om att rädda arbetsplatserna på Guttorp.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!