DELA
Foto: Jonas Edsvik
"Stormen Alfrida var en exceptionell händelse och med beaktande av landskapets ekonomiska situation i övrigt är det inte skäligt att landskapet Åland bär dessa kostnader”, skriver landskapet i sin anhållan.

Ny anhållan om Alfrida-miljoner

Landskapsregeringen har skickat in en ny anhållan till Ålandsdelegationen om att beviljas statsmedel för Alfridakostnader. Man vidhåller fortsättningsvis att fem miljoner skulle vara nödvändigt.