DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nu upphandlas ny friidrottsarena

Kultur- och fritidsnämnden godkände på sitt senaste möte anbudshandlingarna för markentreprenaden för den nya friidrottsarenan i Ytternäs.

Det här betyder att entreprenaden utannonseras. Anbuden ska lämnas in senast den 17 januari 2019.

I entreprenaden ingår rivning av de befintliga fotbollsplanerna, överlastning av området (på grund av delvis instabil mark), bergschaktning, utvidgande av dagvattenbassänger och anläggande av grund eller undergrund för friidrottsbanor och läktare.

Under arbetet ska närliggande skola, idrottsanläggning, motionsspår och gång- och cykelled fungera utan störning.

Arbetet ska ske i etapper, där arbetet med överlast ska vara klart den 15 mars 2019, undergrunden för läktaren ska vara klar den 1 augusti 2019, överlasten tas bort senast den 15 mars 2020 och undergrunden för banorna ska vara klar senast den 1 juni 2020 Arbetet ska vara helt färdigt utfört den 1 juli 2020.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!