DELA

Nu ska trafiksäkerheten förbättras

Kampen för trafiksäkerheten på Idrottsgatan tar en ny vändning:

Trafiksäkerheten på alla bostadsgator och skolvägar i Mariehamn ska förbättras.
Som Nya Åland tidigare berättat har boende vid Idrottsgatan i Mariehamn upprepade gånger vänt sig till stadens infrastrukturnämnd med krav om åtgärder mot trafiken som de upplever som farlig.

Nämnden har vid olika tillfällen sagt nej till trafikhinder och enkelriktning. Det sista beslutet togs den 19 april och då lämnade de boende in en rättelseyrkan.

Den avslås, men inte bara rakt av som infrastrukturdirektör Kai Söderlund föreslog inför mötet.

Nämndens ordförande Jessica Eckerman (S) föreslog på mötet att rättelseyrkan avslås men att förvaltningen får i uppdrag att presentera konkreta lösningar som på ett enhetligt sätt förbättrar Mariehamns trafiksäkerhet med särskild betoning på bostadsgator och skolvägar.

Christina von Hertzen (MSÅ) föreslog för sin del enkelriktning och/eller farthinder i form av bumpers eller chikaner på Idrottsgatan. Pernilla Söderlund (Lib) föreslog genomfartsförbud men förslaget förföll eftersom det inte fick understöd.

I omröstningen mellan de två förslagen vann Eckermans förslag med röster 5-3.

I den slutliga omröstningen stöder Sune Axelsson (Ob) och Böge Holmberg (C) infrastrukturdirektörens förslag medan Jessica Eckerman, Anders Hallbäck (S) och Pernilla Söderlund röstar för Eckermans.

Moderaterna, Christina von Hertzen, Lennart Isaksson och Siv Forsbom, lägger ned sina röster.

Det innebär att Eckermans förslag vinner och att trafiksäkerheten nu ska ses över och förbättras.

Reaktionerna på Nya Ålands artiklar om Idrottsgatan tyder på att problemen med fortkörning finns på flera håll i Mariehamn. Läs vad de boende i staden tycker i dagens papperstidning eller e-Nyan!