DELA

Nu ska Åland få vattenplan

Nya lagar för planeringen av mark- och vattenanvändning tas fram som en följd av att regeringen nu inleder arbetet med att förverkliga målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan.

Avsikten är att lagstiftningen ska vara klar under 2017.

Projektet, som genomförs i samarbete med kommuner, myndigheter och andra berörda, leds av samhällsplanerare Karolina Gottberg. Förvaltningschef Dan E Eriksson är ordförande för styrgruppen. (tt-s)