DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nu samordnas bredbandsnät

Bredbandsföretag ska i framtiden få möjlighet att utnyttja både befintlig och nya infrastruktur under förutsättning att det inte innebär till exempel ökade kostnader för andra företag eller äventyrar tekniken. Det betyder i praktiken att de som har till exempel el-, väg-, vatten- eller ett bredbandsnät blir skyldiga att så långt det är möjligt tillmötesgå ett samnyttjande om ett bredbandsföretag ber om det.

Det är innebörden i ett nytt lagförslag som landskapsregeringen har överlämnat till lagtinget. Målet med förslaget, som baserar sig på ett EU-direktiv, är det ska bli både enklare och billigare att bygga ut bredbandsnäten.

Oenighet kring tekniska eller ekonomiska frågor om bredband ska enligt direktivet avgöras i ett nytt tvistlösningsorgan. (tt-s)