DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nu prövas flextid och distansarbete

I framtiden kanske inte landskapets tjänstemän behöver arbeta strikt under kontorstid och i landskapets lokaler.

Distansarbete och flextid vid landskapsförvaltningen kan blir verklighet om ett pilotprojekt faller väl ut.
– Landskapsregeringen har tillsammans med fackföreningarna beslutat att genomföra ett pilotprojekt med flexibla arbetstidsformer samt distansarbete för att främja arbetsförmågan, öka arbetets effektivitet och underlätta samordningen av arbetsliv och privatliv, skriver landskapsregeringen i ett pressmeddelande.

Projektet omfattar distansarbete, förlängd arbetstid, individuell arbetstid, komprimerad arbetstid och arbetstidsbanken.

– Syftet är att samla erfarenhet om distansarbete och flexibla arbetstidsformer, tillsammans med personalen och ledningen utforma förslag till fungerande anvisningar och regelverk. Landskapsregering har som mål med dessa projekt att göra hela landskapsförvaltningen till en mer lockande arbetsplats, vilket kan underlätta framtida rekryteringar av personalen, skriver man.

Projektet sätts igång stegvis under hösten och drygt 20 frivilliga landskapsanställda från allmänna förvaltningen och olika myndigheter deltar i projektet från början, men man förväntar sig att flera anställda hoppar på projektet under hösten.

Projektet avslutas i september 2017 och slutrapporten samt arbetsgruppens förslag antas att bli färdig under hösten 2017.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!