DELA

”Nu när jag är äldre tycker jag annorlunda”

Mannen dömdes till villkorligt fängelse och skadestånd på 2 000 euro för sexuellt utnyttjande av barn 2014.

Han överklagade och när Åbo hovrätt i går tog upp målet tog den 15-åriga flickan tillbaka allt.
Mannen, som var sambo med flickans mamma för fyra år sedan när det sexuella utnyttjandet pågick enligt tingsrätten, dömdes till sex månaders fängelsestraff. Förhöret med flickan spelades upp under rättegången och för polisen berättade hon att mannen rört vid hennes bröst flera gånger både utanpå och under tröjan.

Att klämma en 10-11-årig flickas bröst har inget annat syfte än sexuellt, konstaterade tingsrätten i sin dom.

Men inför hovrätten förnekade hon allt och kom inte överhuvudtaget ihåg några detaljer.

– Vi bara lekte. Nu när jag är äldre tycker jag inte likadant längre, förklarade hon.

Vittne dök inte upp

Mannen hänvisade till att det under den aktuella tiden hade pågått en vårdnadstvist mellan flickans biologiska pappa och mamman och att barnet hade utnyttjats i den tvisten.

Pappan var kallad som vittne men uteblev. Polisen som hördes kom ihåg att hon skrivit en promemoria men mindes inte vad den innehöll eftersom det gått så lång tid.

Hovrätten bestämde att det ursprungliga bandade förhöret med flickan inte fick användas som bevis och då föll även ett annat vittne bort, den läkare som skrivit ett utlåtande om fallet.

Hovrättens dom kommer inom 30 dagar.