DELA

Nu krävs Båthuset på hela stödet

För andra gången i år kräver landskapsregeringen tillbaka stödpengar som betalades till Båthuset i Mariehamn Ab hösten 2014.

Den här gången gäller kravet hela stödet på 25 000 euro.
Hösten 2014 beviljade landskapsregeringen 118 000 euro i bidrag åt bolaget som skulle utveckla en prototyp för en stor, snabbgående elbåt. Totalkostnaden kalkylerades till 367 000 euro.

25 000 euro av stödet hann betalas ut innan bolaget kom på obestånd och slutligen försattes i konkurs i december 2015. I januari i år krävde landskapsregeringen tillbaka 237 euro av bolaget eftersom underlag saknades för en tidigare stödberättigad kostnad.

I går fattade landskapsregeringen beslutet att kräva bolaget också på resten av de utbetalda stödpengarna, sammanlagt 25 430 euro med ränta. Förklaringen är att landskapsregeringen först förra månaden fick ta del av den rapport om specialrevisionen av Båthusets i Mariehamns som konkursförvaltaren låtit göra.

Landskapsregeringen konstaterar att det finns bokföringsmässiga oklarheter om bolagets transaktioner och lagerbokföring och att oriktiga uppgifter om företagets ekonomi legat som grund när stödärendet bereddes.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!