DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nu kartläggs familjevåldet

Landskapsregeringen har beslutat kartlägga våld i nära relationer på Åland genom att beställa en utredning av Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

– En central förutsättning för effektiva insatser är kunskap om den åländska situationen, vilket hittills inte har varit tillgängligt. Syftet med denna utredning är att kartlägga förekomsten av våld i nära relationer på Åland. Enkätundersökningens resultat kommer att bidra med förutsättningar för förebyggande arbete och tidiga insatser, skriver regeringen i motiveringen till beslutet.