DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nu kan man köpa aktier i Stallhagen

Nya aktier i bolaget gör det möjligt för vem som helst att köpa aktier i Stallhagen. Emissionen är en del av finansieringspaketet för Stallhagens utvidgning.
Igår höll Stallhagen en extra insatt bolagsstämma där man tog beslut om en fördubbling av aktieantalet, en så kallad aktiesplit. Bolagets aktier delades så att antalet nya aktier i bolaget ändras från 25 274 till 50 548 aktier. Styrelsen befullmäktigades att besluta om aktieemissionens villkor. Emissionsbemyndigandet är i kraft ett år framåt. Beslutet togs enhälligt.

150 per aktie

– Man beslöt att priset på en aktie är 150 euro, säger Jan Wennström Vd för Stallhagen.

Vem riktar sig emissionen till?

– Den riktar sig till vem som helst, inte bara till gamla ägare. Vem som helst kommer kunna köpa aktier.

Tror du det finns ett intresse bland allmänheten att köpa aktier i Stallhagen?

– Den uppfattningen fick jag i alla fall på bolagsstämman.

Aktieemissionen gäller högst 20 000 nya aktier.

– Målet är 2,5 miljoner men vi strävar till att få åtminstone 1,5 miljoner. Uppnår vi målet så kommer vi knappast att emissionera mera inom den närmaste framtiden.

Emissionen är en del av finansieringspaketet för Stallhagens utvidgning. Totalt rör sig projektet om 7 miljoner euro. Det finansieras dels genom stöd från landskapsregeringen, banklån och nu det nya kapitalet som man får från emissionen.

– Det här är mellanskillnaden för att nå upp till projektet totala summa.

Fördubbla kapaciteten

Vid årsskiftet beräknar man att ha fördubblat kapaciteten. Projektet är redan i full gång och en del av byggandet börjar i oktober-november.