DELA

Nu har sagorna ett eget rum

Stadsbiblioteket har fått ett sagorum.

– Tanken har funnits i många år, äntligen är det klart, säger bibliotekarie Annica Andersson.
Mariehamns stadsbibliotek satsar på barn och unga. Det senaste är sago- och familjerummet som invigs på onsdag.

– Vi har länge saknat ett rum där man kan samla barn för olika programpunkter som till exempel högläsning, säger Annica Andersson.

Rummet har tidigare varit ett slags samlingsrum där man också haft utställningar, men från nu går det under namnet sagorummet. Mitt i rummet finns ett krypin som omringas av ett draperi.

– Draperiet heter Sagans skog och är tillverkat av ett företag som gör draperier för bibliotek. Allt i rummet är mobilt och går att flytta efter behov, säger bibliotekarie Lise-Lott Ehrnsten.

Rummet har också två fåtöljer och en kappsäck full med utklädningskläder.

– På onsdag när det är invigning får barnen gärna komma utklädda, säger Ehrnsten.

Minna Öberg har gjort ett collage som inspiration till sagoläsning som består av olika sagofigurer. Collaget ska hänga på väggen i rummet.

– Under tavlan ska det finnas en litteraturlista över böckerna som figurerna finns med i, säger Öberg.

Sagorummet får användas av vem som helst när biblioteket är öppet. På invigningen blir det sagoläsning av bibliotekarie Anna Eklund och sång av Robert Zetterquist. Mariehamns stadsbiblioteket har ordnat sagostunder förut men med få deltagare.

– Vi hoppas få en ändring på det, säger Andersson.

Biblioteket ska pröva på att hålla sagostunder i sommar igen, även på andra språk än svenska eftersom det har efterfrågats.

Invigningen på onsdag börjar klockan 14.00