DELA
Foto: Ida K Jansson

Nu har de fimpat i Sund

Sunds kommun visar framfötterna i Tobakskampen.
Den sista maj, i torsdags, är det den internationella tobaksfria dagen. Ålands handlingsprogram mot riskbruk och missbruk har som målsättning att Åland skall vara tobaksfritt år 2040. En viktig del i det arbetet är att få rökfria kommunala arbetsplatser.

– Vi vill gärna lyfta fram Sunds kommun, som gjort ett fantastiskt arbete för att bli en tobaksfri kommun. Särskilt Tallgården har som arbetsplats arbetat med oss på Tobakskampen för att stöda de anställda som velat sluta använda tobak, berättar sjukskötare Tuija Danielsson vid Ålands hälso- och sjukvård.

På äldreboendet Tallgården har en grupp på sex personer träffats sju gånger under våren för att få stöd med tobaksavvänjning.

De har inte bara slutat röka utan verkligen gjort ett lyft när det gäller livstil, kost och motion.

Sani Gustafsson, Maria Wiik, Daniela Lundberg och Pia Norrbygård är fyra av dem som deltagit i Tobakskampen. De är tacksamma gentemot kommunen för att det lagts ner tid och pengar på att skapa en rökfri arbetsplats.

De säger att det aldrig skulle fungerat utan gruppen, med allt stöd och hjälp, och pepp som de fått. Gruppen spenderar en del fritid tillsammans, motionerar och finns tillgängliga för varandra alla dygnets timmar.

Mer om detta kunde du läsa i tisdagens Nya Åland!