DELA
Foto: May-Len Porko

Nu har Åland fler bilar än invånare

Antalet bilar på Åland ökade med över 700 år 2017 och var 29 657 vid årets slut, vilket är ett par hundra flera än antalet invånare.

Det meddelar Ålands statistik- och utredningsbyrgå, Åsub,
Åsubs statistik över fordonsbeståndet 2017 baseras på uppgifter från Motorfordonsbyrån.

Ökningen för fordon var 2,5 procent, medan befolkningstillväxten var 0,9 procent.

Personbilarna blev över 500 flera och är knappt 24 000.

Antalet paketbilar ökade med drygt 140 under året och är inte så långt från 5 000.

Lastbilarna är nästan 900, en ökning med 50, och det finns 48 bussar.

Förutom bilar finns det nästan 9 000 andra motorfordon. Av dessa är över 4 000 traktorer, 80 fler än 2016. Motorcyklarna fortsatte att öka snabbare än mopederna och är närmare 2 000, men mopederna är fortfarande flera, nästan 2 200, skriver Åsub.