DELA

Nu får vi vara beredda på hetta

Varje torsdag bidrar Facebookgruppen Vädersidan med en väderuppdatering från veckan som gått.
Avsaknaden av regn börjar mer och mer att märkas. Så här långt har det i juli bara kommit ynkliga 1 mm på de flesta håll.

Björkar som vill dricka upp mot 500 liter per dygn brukar vara de första att visa sitt missnöje beroende på jordmånen där de lever. Den här tiden på året brukar man ibland hitta de första svamparna men den här sommaren hukar de nog sig fortfarande.

Det positiva är att cyanobakterierna i vattnet har ännu inte visat sig i någon större omfattning troligen beroende på att vinden har rört om en del i ytvattnet men i södra Östersjön finns stora ansamlingar. Den kommande tiden kommer troligen att präglas av svaga vindar som kan gynna bakterierna.

Medeltemperaturen för juli är just nu cirka 15,5 grader mot normala 16,8 grader. Men nu ser hettan ut att återvända så medeltemperaturen kommer nog att snabbt öka.

Nu får vi vara beredda på hetta den närmaste tiden och årets värmerekord som är från 16 maj med 27,4 grader kommer troligen att slås och torkan fortsätter.

Vattentemperaturen kommer troligen att snabbt öka som just nu är ganska normala för årstiden och toppen brukar komma sista två veckorna i juli och de första veckorna i augusti.

Jordbrukarna som inte har konstbevattning börjar nog bli bekymrade. Gräsmattsbrukarna konstbevattnar för att kunna få gräs som går att klippa. Torkan ser tyvärr ut att hålla i sig.

Tom Wiklund, administratör på Vädersidan