DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>ARBETE När man avlägsnar kämmorna som fäster kablarna vid masten läggs de i en påse som sedan skickas ner till marken. På det här sättet säkrar man att inga klämmor ska falla fritt och skada någon på marken. Rätt skyddskläder och hjälm är förstås också ett krav för att få gå nära masten medan arbete pågår.

Nu får Eckeröborna 4G

I Eckerö pågår installationen av fiber och 4G i telefonmasten. Gamla GSM-kablar i koppar monteras ner och ersätts av nya tunnare fiberkablar. Ole Lindberg vid Ålands telefon säger att boende i området kan märka av en försämrad mottagning medan arbetet pågår men att det kommer bli bättre mottagning både inomhus och utomhus när nyinstallationen är klar.

– Tidigare har signalerna försvagats av motståndet i kopparkablarna. Med fiber kommer allting att gå mycket snabbare, säger han.

De senaste veckorna har det installerats 4G och fiber i mäster runt om på Åland och arbetet i masten i Eckerö beräknas vara klart under dagen. Antennerna som installeras riktas efter behov. På det sättet kan man till exempel justera så att områden med tätare bosättning får bättre täckning men han säger att det krävs mycket kunskap för att optimera vridningen på antennerna.

– Det är en komplicerad process och det krävs mycket för att allting ska bli rätt. Bland annat behöver man ta andra mästers placering i beaktande.

En fördröjning i leveransen av transmissionsdelar gör att det kommer dröja ett tag innan 4G nätet kan tas i bruk. Förbättringen i GSM-nätet kommer att märkas direkt. Om ett par år kommer alla installationer på Åland att vara klara och inom en nära framtid ska ytterligare en mast resas i Eckerö säger Lindberg.