DELA
Foto: Niclas Slotte<07_Bildrubrik>ÅLÄNDSK DELEGATION Lagtingsledamöterna och nordiska rådsmedlemmarna Mikael Staffas och Britt Lundberg har haft bråda dagar på Nordiska rådets möten i Helsingfors.

NR-förslag om flyktingstrategi

Den fria rörligheten, öppenheten och samarbetet får inte äventyras.

Nordiska rådets mittengrupp vill ha en gemensam nordisk flyktingstrategi.
– Beslutet om att återinföra ID-krav får negativa konsekvenser för det nordiska samarbetet, infrastrukturlösningar, rörligheten, näringslivet och företagandet i regionen samt begränsar möjligheten till att söka asyl.

Det skriver Nordiska rådets mittengrupp i ett medlemsförslag som lämnades in vid rådets möten i Helsingfors i början av veckan.

Mittengruppen vill se fortsatt fri rörlighet, öppenhet och samarbete inom Norden.

– Nu mera än någonsin krävs samarbete snarare än isolering för att gemensamt kunna hitta strukturer och lösningar för att bevara och intensifiera samarbetet länderna emellan.

Man vill att rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att ta fram en gemensam strategi för hur man tillsammans kan hantera flyktingsituationen och att man undviker alla beslut och åtgärder som kan få negativa konsekvenser för det nordiska samarbetet.

Förslaget undertecknades för Ålands del av den åländska delegationens ordförande Britt Lundberg (C) och vice ordförande Mikael Staffas (Lib).